Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Hình ảnh mưa sao băng Perseid ở Việt Nam

Cực điểm của trận mưa sao băng Perseid vừa đi qua, tuy nhiên đêm nay bạn vẫn còn có thể tiếp tục săn sao băng nữa đấy. Dưới đây là hình ảnh của Vũ Đức Chung - Ftvh về trận mưa sao băng đêm qua.