Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Hai vệ tinh nhỏ nhất của Pluto đã có tên chánh thức

Hai vệ tinh tự nhiên nhỏ nhất của hành tinh lùn Pluto (trước năm 2006 gọi là Sao Diêm Vương) từng được gọi là P4 và P5 đã có tên chính thức được chấp thuận bởi Hiệp hội Thiên văn Quốc tế (IAU).

Hai vệ tinh nhỏ nhất của Pluto đã có tên chính thức. Credit: SETI.
Hai vệ tinh nhỏ nhất của Pluto đã có tên chính thức. Credit: SETI.

P4 được đặt tên là Kerberos - con chó ba đầu trong Thần thoại Hy Lạp. P5 được đặt tên là Styx - con sông trong thần thoại mà tách biệt thế giới của người sống và người chết. Các vệ tinh trước đã được biết đến của Pluto là Charon, Nix và Hydra. Theo quy định của IAU, tên các vệ tinh của Pluto phải được đặt tên theo những nhân vật trong Thần thoại Hy Lạp liên quan đến âm phủ và cõi chết.

Những cái tên này được lấy dựa trên một cuộc bầu chọn trên internet vào năm 2012 tại http://plutorocks.seti.org với gần 500.000 lượt bầu chọn và trong đó có 30.000 lượt là tên riêng do người dùng tự đặt khác với những cái tên mẫu có sẵn.

Chúng ta sẽ có dịp nghiên cứu kỹ hơn về Kerberos và Styx khi tàu New Horizons lần đầu tiên bay đến quỹ đạo Pluto vào năm 2015. Sau đó tàu New Horizons sẽ tiếp tục khám phá vành đai Kuiper và những khu vực xa hơn.

Anh Tuấn Nguyễn theo SETI