Header Ads

Bầu trời đêm trên đỉnh núi ở bờ biển Thái Bình Dương

Nhiếp ảnh gia chụp lại bức hình này từ đỉnh núi Fremont Peak, gần San Francisco bằng Nikon D700 với ống kính Nikkor 14-24mm, Tripod Monfrotto và phần mềm Photoshop CS6.

Bầu trời đêm trên đỉnh núi ở bờ biển Thái Bình Dương. Tác giả : Meggie Raeder.
Bầu trời đêm trên đỉnh núi ở bờ biển Thái Bình Dương. Tác giả : Meggie Raeder.

   Tác giả : Meggie Raeder - Trang chủ của tác giả
   Tải hình về (1623 x 1080 - 202 KB)