Header Ads

Vũ trụ đã biết

Bạn sẽ đi từ dãy núi Himalaya qua khỏi bầu khí quyển của Trái Đất và vào trong không gian đen kịt để xem lại những tia sáng từ vụ nổ lớn Big Bang. Mỗi hành tinh, ngôi sao, và những thứ bạn thấy trong video đều được thiết kế dựa trên dữ liệu của Atlas Vũ trụ Kỹ thuật số ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên nước Mỹ.


Tải video về (90,3 MB)