Header Ads

Video timelapse chiếc nhẫn lửa ngày 10/5 vừa qua

Hình ảnh về lần nhật thực hình khuyên ngoạn mục tuần trước nhìn thấy được ở Úc và nam Thái Bình Dương. Trong video này, Colin Legg đã chụp hình lại từ 3 địa điểm ở Pilbara, miền tây nước Úc.