Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Quầng Mặt Trời trên bầu trời Đà Lạt sáng ngày 13/5

Hình ảnh được chia sẻ bởi bạn Verone Carter. Quầng Mặt Trời là hiện tượng xảy ra khi  ánh sáng của Mặt Trời chiếu qua đám mây tầng cao, gọi là mây ti tâng Cirrostratus, một loại mây mỏng, đồng nhất hợp thành từ các tinh thể nước đá, có khả năng tạo ra các quầng.

Cảm ơn bạn Verone Carter đã chia sẻ với Ftvh. Để xem tất cả hình ảnh trong bộ ảnh, bạn vui lòng vào đây.