Header Ads

Ngày này năm xưa : Kính viễn vọng không gian Hubble chụp bức hình đầu tiên

Ngày 20/5/1990, kính viễn vọng không gian Hubble đã chụp bức hình đầu tiên ở khu vực xung quanh ngôi sao HD96755 trong cụm sao NGC 3532 thuộc chòm sao Carina. Bức ảnh này mang tính chất thử nghiệm các đặc tính kỹ thuật của kính. Hình dưới đây là so sánh giữa hình chụp bởi kính Hubble (bên phải) và kính thiên văn phản xạ 100 inch ở đài quan sát Las Campanas của Chile. Bạn có thể thấy hình chụp bởi kính Hubble rõ nét hơn, mặc dù nó đang bị lỗi ở gương chính.


Anh Tuấn Nguyễn theo HubbleSite.org