Header Ads

Mặt Trăng mọc trên Agios Sotirios

   Tác giả : Anthony Ayiomamitis   
   Tải hình về | Thể loại : Mặt Trăng | Khu vực : Châu Âu - Hy Lạp   


Mặt Trăng mọc trên nóc nhà thờ Agios Sotirios ở Hy Lạp. Tác giả có chú thích : "Nhà thờ này nằm trên một ngọn núi độ cao khoảng 345 mét. Bức ảnh này được chụp cách Agios Sotirios 1230 mét để tạo tỉ lệ sự cân bằng của nhà thờ và Mặt Trăng tròn".