Header Ads

Bão sấm sét ở Christchurch, Tân Tây Lan

Cứ 10 năm một lần, bão sấm sét diễn ra ở Christchurch, Tân Tây Lan với rất nhiều sấm sét ấn tượng trên bầu trời, và rất hiếm người có thể làm việc được với những âm thanh ồn ào này.   Tác giả : Aaron Campbell