Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Bão sấm sét ở Christchurch, Tân Tây Lan

Cứ 10 năm một lần, bão sấm sét diễn ra ở Christchurch, Tân Tây Lan với rất nhiều sấm sét ấn tượng trên bầu trời, và rất hiếm người có thể làm việc được với những âm thanh ồn ào này.   Tác giả : Aaron Campbell