Header Ads

Bình minh của chiếc đĩa

Sao Kim, Sao Mộc, trăng lưỡi liềm, sao Betelgeuse và cụm sao Thất nữ giao hội trên bầu trời thành một đường thẳng vào ngày 15/7 rồi tại New South Wales, Australia chụp bởi Alex Cherney.


Image Credit & Copyright: Alex Cherney (Terrastro, TWAN).
Tải hình về.