Header Ads

Tiểu hành tinh Vesta đầy màu sắc

Mô phỏng này lấy từ dữ liệu của tàu bình minh của NASA, bắt đầu là những bức hình độ phân giải cao với màu trắng đen, và sau đó là mô hình 3D màu sắc giả.Những màu sắc được lựa chọn để làm nổi bật sự khác biệt trên bề mặt nhằm gây ấn tượng cho người xem.