Header Ads

Tiểu hành tinh đến gần Trái Đất, chụp hình lại bởi đài quan sát Ý

Tiểu hành tinh 2012 LZ1 được thấy bởi kính thiên văn Haleakala-Faulkes vào ngày hôm qua 13/6. Credit: Nick Howes, Ernesto Guido & Giovanni Sostero. Tiểu hành tinh này đến gần Trái Đất nhất là vào lúc 23:10 UTC ngày 14/6, thiên thể này rất sáng, đài quan sát Slooh có thực hiện một chương trình trực tiếp phát sóng hình ảnh của nó khi nó cách chúng ta 5,3 triệu km tức là cách 14 lần khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng. Tiểu hành tinh 2012 LZ1 được khám phá bởi Rob McNaught và các đồng nghiệp, nó rộng khoảng 500 mét.Credit: Nick Howes