Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Nó đang tới

Sao Kim đang chuyển động tới gần Mặt Trời để chuẩn bị cho lần Venus Transit cuối cùng cho đến năm 2117, hình ảnh chụp bởi tàu SOHO. Mặt Trời được che lại bằng cái đĩa màu xanh, nhưng mà kích cỡ thực sự của Mặt Trời là các vòng màu trắng ở bên trong cái đĩa xanh đó.