Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Trọng lực của tiểu hành tinh khổng lồ Vesta

Trọng lực của tiểu hành tinh này gắn phù hợp chặt chẽ với địa hình bề mặt của nó, đây là hình ảnh chuyển động của nó được gửi về từ sứ mệnh bình minh của NASA (NASA's Dawn mission).