Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Siêu Mặt Trăng vào tháng 5/2012

Mặt Trăng sẽ gần Trái đất nhất vào thứ bảy 5/5 lúc 11.35pm EDT (Giờ ánh sáng ngày miền Đông Bắc Mỹ), vì thế nên ta sẽ thấy nó to nhất và sáng nhất. Lúc này Mặt Trăng sẽ cách chúng ta 356955 km, và nó được đặt tên là Supermoon (Siêu Mặt Trăng). Lần siêu Mặt Trăng gần đây nhất là vào ngày 19 tháng 3 năm rồi.