Header Ads

Nguyệt thực một phần vào kì trăng tròn dâu tây

Tối thứ hai, 4/6 này, Mặt Trăng sẽ đi qua vùng bóng tối của Trái Đất, và sẽ gây ra hiện tượng nguyệt thực một phần, người dân ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Trung Quốc và Hoa Kì sẽ chiêm ngưỡng được hiện tượng này.