Header Ads

Một tiểu hành tinh nhỏ bay gần đến Trái Đất, gần hơn cả những vệ tinh

Được phát hiện vài ngày trước, tiểu hành tinh 2012 KT42 còn cách xa chúng ta gần hơn như dự đoán, nó chỉ cách 8700 dặm.Credit: Remanzacco Observatory / NASA / JPL / Original Music by Mark C. Petersen, Loch Ness Productions -- Mash Mix: SPACE.com .