Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Một tiểu hành tinh nhỏ bay gần đến Trái Đất, gần hơn cả những vệ tinh

Được phát hiện vài ngày trước, tiểu hành tinh 2012 KT42 còn cách xa chúng ta gần hơn như dự đoán, nó chỉ cách 8700 dặm.Credit: Remanzacco Observatory / NASA / JPL / Original Music by Mark C. Petersen, Loch Ness Productions -- Mash Mix: SPACE.com .