Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Mặt Trời đã bắt đầu hoạt động vào tháng năm này

Từ 29/4 đến 1/5, một vài khu vực trên Mặt Trời đã phun ra những ngọn lửa Mặt Trời và các vụ nổ plasma. Solar Dynamics Observatory của NASA đã ghi nhận lại.