Header Ads

Đường bay đến sao Hỏa

Khi Curiosity trên đường bay đến sao Hỏa, nó luôn gặp phải rất nhiều rắc rối, và các nhà khoa học ở NASA phải liên tục tìm giải pháp khắc phục vấn đề. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những bước tiếp theo của cuộc hành trình này nhé.