Header Ads

Thông báo

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, nội dung trên trang này sẽ ngừng cập nhật. Tất cả bài vở và những nội dung khác trên hai trang nhà, là https://vutrutrongtamtay.org/ và https://ftvh.org/ sẽ được chuyển tới https://thienvanhoc.vn/.

Đọc chi tiết tại đây. Cảm ơn bạn và mong nhận thông cảm vì sự bất tiện này.

Những bức ảnh đẹp nhất chụp bởi kính viễn vọng Hubble

Vào 24/04/1990, kính viễn vọng không gian Hubble của NASA/ESA đã được phóng vào vũ trụ. 22 năm sau từ lúc đó, nó đã gửi về hàng triệu bức ảnh các thiên thể. Đây là những bức ảnh chụp của nó được yêu thích trong những năm qua.