Header Ads

Những bức ảnh đẹp nhất chụp bởi kính viễn vọng Hubble

Vào 24/04/1990, kính viễn vọng không gian Hubble của NASA/ESA đã được phóng vào vũ trụ. 22 năm sau từ lúc đó, nó đã gửi về hàng triệu bức ảnh các thiên thể. Đây là những bức ảnh chụp của nó được yêu thích trong những năm qua.