Header Ads

Cái nhìn tuyệt đẹp về Sao Mộc và Sao Thổ trong video mới nhất

Video này cho ta cái nhìn cận cảnh về các thiên thể khí này, về mặt trăng của chúng, về các tầng lớp khí trên bề mặt của chúng. Sander van den Berg đã tập hợp lại các hình ảnh của chúng chụp bởi tàu Voyager và tàu Cassini của NASA.