Header Ads

Bờ biển Việt Nam từ không gian

Hôm nay là Ngày kết thúc Chiến tranh Việt Nam, Thống nhất đất nước. Đây là hình ảnh bờ biển của Việt Nam được chụp vào ngày 30/4/2012 bằng máy Nikon D3S bởi nhà du hành người Hà Lan André Kuipers.

[Ftvh] Bờ biển Việt Nam từ không gian. Tác giả : André Kuipers/NASA/ESA.
Bờ biển Việt Nam từ không gian. Tác giả : André Kuipers/NASA/ESA.

Tác giả : André Kuipers/NASA/ESA.

Tải hình về (1024 x 679 - 295 KB)
Xem trên trang Flickr của tác giả.