Header Ads

ISS gặp mặt hành tinh

Trạm không gian quốc tế (International Space Station - ISS) vượt qua bầu trời buổi chiều ở Lawrence, Kansas. Hai điểm sáng ở dưới dải Ngân Hà (ở bụi cỏ ấy) là sao Kim (điểm sáng hơn) và sao Mộc (ít sáng hơn sao Kim) đang tham gia vào điệu nhảy ở bầu trời Tây. Nhiếp ảnh gia có chú thích rằng : "tôi cho con của tôi ra ngoài ngắm bầu trời và tôi thấy ISS đang bay chậm trên trời cùng với Dynamic Duo (ý tác giả là sao Mộc và sao Kim).


Tác giả : Doug Zubenel