Header Ads

Dải Ngân Hà mọc

Dải Ngân Hà mọc trên bầu trời ngôi làng Haraz ở thung lũng núi Alborz của Iran. Ở phía trái của hình, bạn sẽ thấy được tam giác mùa hè, trong khi chòm sao Scorpius (Bò Cạp) and Sagittarius (Nhân Mã) ở phía bên phải của hình. Ở phần trung tâm của dải Ngân Hà (phần sáng hơn) có một "ngôi sao" đang mọc lên, đó là sao Mộc.


Tác giả : Amir Abolfath - Torgheh.ir/en