Header Ads

Chòm sao Orion trên bầu trời Nam Phi

Cảnh này chụp ở nơi gọi là Lion's Head, gần núi Table, Cape Town. Chòm sao Orion nằm trên đỉnh núi.

Tác giả : John Goldsmith.
Tác giả : John Goldsmith.

Anh Tuấn Nguyễn dịch từ TWAN