Trăng trương huyền to dần tháng 10 âm lịch năm Giáp Ngọ

Trăng trương huyền sắp tròn tối nay ngày 13 tháng 10 âm lịch, tức là ngày 4 tháng 12 năm 2014 bởi Phan Hoàng Phúc ở Thủ Đức. Cảm ơn bạn đã gởi hình cho Ftvh - Vũ trụ trong tầm tay :D

Trăng trương huyền sắp tròn tối nay ngày 13 tháng 10 âm lịch, tức là ngày 4 tháng 12 năm 2014 bởi Phan Hoàng Phúc ở Thủ Đức.
Trăng trương huyền to dần tháng 10 âm lịch năm Giáp Ngọ Trăng trương huyền to dần tháng 10 âm lịch năm Giáp Ngọ Reviewed by Quang Niên on 12/04/2014 08:00:00 CH Rating: 5