Venus Transit chụp lại bởi tàu thăm dò Mặt Trời SDO của NASA

Venus Transit chụp lại bởi tàu thăm dò Mặt Trời SDO của NASA Venus Transit chụp lại bởi tàu thăm dò Mặt Trời SDO của NASA Reviewed by Quang Niên on 6/06/2012 05:32:00 SA Rating: 5