Toàn cảnh thời khắc phóng vệ tinh Vinasat-2 lên vũ trụ

Nguồn video từ NguyenTanDungChannel

Toàn cảnh thời khắc phóng vệ tinh Vinasat-2 lên vũ trụ Toàn cảnh thời khắc phóng vệ tinh Vinasat-2 lên vũ trụ Reviewed by Quang Niên on 5/17/2012 05:50:00 SA Rating: 5