Thiên hà Strange - Trái tim của chòm sao Centaur (Nhân Mã)

Thiên hà hình elip này có hình dạng kì lạ, được gọi là Centaurus A (NGC 5128), nó có một hố đen lớn ở lõi và đang hoạt động. Kính viễn vọng 2,2 mét của Europe's MPG/ESO đặt tại Chile đã chụp lại những hình ảnh này.Credit: ESO / Mash Mix: SPACE.com / Original Music by Mark C. Petersen, Loch Ness Productions
Thiên hà Strange - Trái tim của chòm sao Centaur (Nhân Mã) Thiên hà Strange - Trái tim của chòm sao Centaur (Nhân Mã) Reviewed by Quang Niên on 5/17/2012 05:47:00 SA Rating: 5