Mặt Trời đã bắt đầu hoạt động vào tháng năm này

Từ 29/4 đến 1/5, một vài khu vực trên Mặt Trời đã phun ra những ngọn lửa Mặt Trời và các vụ nổ plasma. Solar Dynamics Observatory của NASA đã ghi nhận lại.

Mặt Trời đã bắt đầu hoạt động vào tháng năm này Mặt Trời đã bắt đầu hoạt động vào tháng năm này Reviewed by Quang Niên on 5/08/2012 05:53:00 SA Rating: 5