Tái hiện lại bức ảnh nổi tiếng chụp Trái Đất mọc lần đầu tiên

Tái hiện lại bức ảnh nổi tiếng chụp Trái Đất mọc lần đầu tiên Tái hiện lại bức ảnh nổi tiếng chụp Trái Đất mọc lần đầu tiên Reviewed by Quang Niên on 4/25/2012 06:09:00 SA Rating: 5