Home

[Home]

Ảnh đẹp thiên văn

[Hình ảnh]
20 năm đại sao chổi Hale-Bopp của thập niên 1990 20 năm đại sao chổi Hale-Bopp của thập niên 1990 Reviewed by Quang Niên on 3/22/2017 10:00:00 SA Rating: 5
Bản tin Thiên văn học - Số 3, Tuần 10 năm 2017 Bản tin Thiên văn học - Số 3, Tuần 10 năm 2017 Reviewed by Quang Niên on 3/06/2017 06:00:00 SA Rating: 5
Những hình ảnh ấn tượng nhất của Sao Hỏa Những hình ảnh ấn tượng nhất của Sao Hỏa Reviewed by Quang Niên on 3/02/2017 07:00:00 CH Rating: 5
Donald Trump: “Đưa người đến các hành tinh xa xôi không còn là viễn mộng” Donald Trump: “Đưa người đến các hành tinh xa xôi không còn là viễn mộng” Reviewed by Quang Niên on 3/02/2017 10:00:00 SA Rating: 5
Phát hiện một hành tinh đang hình thành quanh hai ngôi sao Phát hiện một hành tinh đang hình thành quanh hai ngôi sao Reviewed by Quang Niên on 3/01/2017 10:00:00 SA Rating: 5
Quan sát bầu trời tháng 3 năm 2017 - Chòm sao Leo Quan sát bầu trời tháng 3 năm 2017 - Chòm sao Leo Reviewed by Quang Niên on 3/01/2017 12:00:00 SA Rating: 5
Những poster lấy cảm hứng từ hệ hành tinh TRAPPIST-1 Những poster lấy cảm hứng từ hệ hành tinh TRAPPIST-1 Reviewed by Quang Niên on 2/23/2017 09:00:00 SA Rating: 5
Phát hiện 7 hành tinh cỡ Trái Đất chuyển động quanh sao lùn gần chúng ta Phát hiện 7 hành tinh cỡ Trái Đất chuyển động quanh sao lùn gần chúng ta Reviewed by Quang Niên on 2/23/2017 02:00:00 SA Rating: 5
NASA sắp công bố phát hiện quan trọng về ngoại hành tinh NASA sắp công bố phát hiện quan trọng về ngoại hành tinh Reviewed by Quang Niên on 2/22/2017 07:00:00 CH Rating: 5
Sao Kim tỏa sáng cạnh tòa nhà cao nhất miền Tây Sao Kim tỏa sáng cạnh tòa nhà cao nhất miền Tây Reviewed by Quang Niên on 2/21/2017 07:00:00 CH Rating: 5