Home

[Home]

Ảnh đẹp thiên văn

[Hình ảnh]
Mưa sao băng Eta Aquarid vào rạng sáng 6/5 Mưa sao băng Eta Aquarid vào rạng sáng 6/5 Reviewed by Quang Niên on 5/03/2017 05:00:00 CH Rating: 5
SpaceX phóng thành công sứ mệnh đầu tiên cho Quân đội Hoa Kỳ SpaceX phóng thành công sứ mệnh đầu tiên cho Quân đội Hoa Kỳ Reviewed by Quang Niên on 5/01/2017 07:00:00 CH Rating: 5
Quan sát bầu trời tháng 5 - Nhóm sao Bắc Đẩu và sao Bắc cực Quan sát bầu trời tháng 5 - Nhóm sao Bắc Đẩu và sao Bắc cực Reviewed by Quang Niên on 5/01/2017 06:00:00 SA Rating: 5
Ánh đất Trăng non đầu tháng Tư âm lịch Ánh đất Trăng non đầu tháng Tư âm lịch Reviewed by Quang Niên on 4/29/2017 07:00:00 CH Rating: 5
Quan sát Trăng non đầu tháng cùng Sao Hỏa, Aldebaran và Betelgeuse chiều 29/4 Quan sát Trăng non đầu tháng cùng Sao Hỏa, Aldebaran và Betelgeuse chiều 29/4 Reviewed by Quang Niên on 4/28/2017 07:00:00 CH Rating: 5
NASA công bố chi tiết kế hoạch đưa con người đến Sao Hỏa NASA công bố chi tiết kế hoạch đưa con người đến Sao Hỏa Reviewed by Quang Niên on 4/27/2017 10:00:00 SA Rating: 5
Phi thuyền Cassini bắt đầu chuỗi ngày cuối cùng trước khi kết thúc sứ mệnh Phi thuyền Cassini bắt đầu chuỗi ngày cuối cùng trước khi kết thúc sứ mệnh Reviewed by Quang Niên on 4/26/2017 12:00:00 SA Rating: 5
20 năm đại sao chổi Hale-Bopp của thập niên 1990 20 năm đại sao chổi Hale-Bopp của thập niên 1990 Reviewed by Quang Niên on 3/22/2017 10:00:00 SA Rating: 5
Cực quang đầy màu sắc trên bầu trời Iceland Cực quang đầy màu sắc trên bầu trời Iceland Reviewed by Quang Niên on 3/06/2017 07:00:00 CH Rating: 5
Bản tin Thiên văn học - Số 3, Tuần 10 năm 2017 Bản tin Thiên văn học - Số 3, Tuần 10 năm 2017 Reviewed by Quang Niên on 3/06/2017 06:00:00 SA Rating: 5